Tin tức

Thiết bị tương tác và những ứng dụng của thiết bị tương tác

Posted on

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các thiết bị thông minh ra đời phục vụ con người đa dạng các hoạt động trong cuộc sống. Các thiết bị tương tác như: BẢNG TƯƠNG TÁC, MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC, KHUNG TƯƠNG TÁC được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, giúp con người […]