Hiện nay, để nói về mức độ phổ biến thì màn hình tương tác thông minh Gaoke hầu hết đều có mặt tại các cơ sở giáo dục và nhiều đơn vị doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh dòng màn hình tương tác A series, Gaoke tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi cho ra mắt thêm dòng màn hình tương tác Gaoke G2 series.

Trả lời