Đa phương tiện TẤT CẢ TRONG MỘT

  • Lắp đặt treo tường
  • Loa tích hợp
  • Được xây dựng trong PC hiệu suất cao
  • Giao diện phía trước